fbpx
Informacje

Komunikaty dla Akcjonariuszy i Obligatariuszy

Zawiadomienie Obligatariuszy o Wcześniejszym Wykupie Obligacji serii E na żądanie Emitenta

Emitent UWI Inwestycje S.A. zawiadamiania Obligatariuszy obligacji serii E o Wcześniejszym Wykupie obligacji serii E. Wykupowi podlega 10.828 sztuk obligacji
Dzień Wykupu: 29 grudnia 2021 r.

Komunikat dla Obligatariuszy obligacji serii E

Emitent UWI Inwestycje S.A. zawiadamiania obligatariuszy obligacji serii E o wysokości Raty Wykupu z tytułu Obowiązkowego Wcześniejszego Wykupu, która wynosi łącznie 2.131.708,36 zł.

IV wezwanie akcjonariuszy UWI INWESTYCJE S.A. 

Zarząd spółki pod firmą „UWI INWESTYCJE” S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji (aby mogły zostać przekształcone w formę zapisu elektronicznego), najpóźniej do dnia 31.01.2021. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00–16.00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

III wezwanie akcjonariuszy UWI INWESTYCJE S.A. 

Zarząd spółki pod firmą „UWI INWESTYCJE” S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji (aby mogły zostać przekształcone w formę zapisu elektronicznego), najpóźniej do dnia 31.12.2020. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00–16.00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

II wezwanie akcjonariuszy UWI INWESTYCJE S.A. 

Zarząd spółki pod firmą „UWI INWESTYCJE” S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji (aby mogły zostać przekształcone w formę zapisu elektronicznego), najpóźniej do dnia 30.11.2020. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00–16.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. 

I wezwanie akcjonariuszy UWI INWESTYCJE S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd spółki pod firmą „UWI Inwestycje” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), z późń. zm., wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszy wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.