fbpx
Menu
2024-03-29

Oświadczenie UWI Inwestycje

Informujemy o podjętej przez UWI decyzji o zawarciu ugody z FB Antczak. Podpisanie ugody jest wynikiem pogłębiających się konsekwencji długich i przewlekanych postępowań sądowych przeciwko realizacji osiedla MALTA Wołkowyska w Poznaniu.
 
Treść ugody potwierdziła, iż UWI po przejęciu budowy od FB Antczak, spłaciła podwykonawców FB Antczak na kwotę ponad 5 mln.
 
Pozostała kwota rozliczona została wskazanymi przez UWI mieszkaniami, cenowo najbardziej zbliżonymi do ich wartości w sprzedaży.
 
Pragniemy zaznaczyć, iż sąd oddalił wniosek FB Antczak o upadłość UWI Inwestycje S.A. Wołkowyska 3 Sp. k. oraz oddalił wnioski o zabezpieczenie w dwóch pozwach FB Antczak w pierwszej instancji.  
Niemniej czekanie na ostateczne rozstrzygnięcia narażało naszych klientów na coraz większe opóźnienia.
 
Złożony jest wniosek o wykreślenie hipoteki przymusowej, a Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość kończąc postępowanie upadłościowe.
 
Nauczeni doświadczeniem w tej inwestycji, chcieliśmy tą wiadomością podzielić się z chwilą uprawomocnienia orzeczeń sądowych.
 
UWI wytrwale dąży do zakończenia budowy osiedla MALTA Wołkowyska i oddania mieszkań wszystkim Nabywcom.
 
Zgodnie z pismem z dnia 14 marca 2024 roku potwierdzamy planowane daty zakończenia inwestycji dla budynków AB – luty 2025 roku oraz dla budynków CD – maj 2025 roku. Przenoszenie własności planowane jest na październik 2025 roku dla budynków AB oraz dla budynków CD na grudzień 2025 roku.
 
W tej sytuacji naszym celem jest, by jedyną, choć bardzo dotkliwą, konsekwencją tych postępowań, było wyłącznie wydłużenie terminu odbioru mieszkań. Pragniemy Państwa zapewnić, iż zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji.
 
Pragniemy podkreślić, iż dobro wszystkich Nabywców mieszkań oraz 75 nowych klientów, stawiamy ponad biznesowy aspekt tej inwestycji. 
 
Oświadczamy, że jest to jedyny nasz komentarz w sprawie ugody z FB Antczak.

Przeczytaj także