fbpx
Menu
2020-01-23

Gwarancja, a rękojmia na mieszkanie od dewelopera

Zakup nowego mieszkania jest źródłem satysfakcji i radości, otwiera wyczekiwany rozdział w życiu. Zdarza się tak, że – z różnych powodów – nawet najstaranniej wykończone konstrukcje posiadają wady. Warto być przygotowanym na tego typu chwilowe rozczarowania, gdyż są one zjawiskiem nieuniknionym. Usterka to nie koniec świata, szczególnie w przypadku, w którym możemy liczyć na konkretne formy zabezpieczenia ze strony dewelopera – gwarancję i rękojmię. Czym się one różnią i jaki jest ich zakres? Odpowiedzi poniżej.

 

 

Gwarancja deweloperska – co to jest?

Gwarancja deweloperska jest w dużej mierze gestem dobrej woli, ponieważ nie jest obowiązkiem wynikającym wprost z przepisów prawa. Deweloper kuszący tego typu zabezpieczeniem robi to z (przynajmniej) dwóch powodów – chce się w ten sposób zareklamować i korzystnie wypaść na tle konkurencji, a dodatkowo niejako poświadczyć swoją solidność i wysoką jakość wykonanych prac budowlanych i wykończeniowych. Przedmiotem ochrony może być cały szereg ewentualnych wad i usterek, które w razie konieczności zostaną usunięte bez konieczności wnoszenia kolejnych nakładów finansowych ze strony klienta. Zakres dobrowolnej gwarancji i czas jej trwania powinien znaleźć się w umowie deweloperskiej. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania lokalu nabywcy. Zabezpieczeniu może podlegać część lub całość mieszkania, a nawet jego wyszczególnione w umowie elementy.

 

 

Rękojmia na mieszkanie od dewelopera

Złożenie podpisów na protokole zdawczo-odbiorczym nie oznacza, iż relacja klienta z deweloperem musi się zakończyć. Przepisy kodeksu cywilnego regulują zasady dalszej współpracy w przypadku wykrycia wad w późniejszym terminie. Rękojmia wobec tego jest wymogiem z mocy prawa, który zabezpiecza interesy obu stron, a nabywcom daje poczucie pewności, iż mogą liczyć nie tylko na uczciwość i rzetelność dewelopera, ale dodatkowo chroni ich obowiązujące w tym zakresie prawo. Żadna ze stron nie może domagać się wyłączenia odpowiedzialności z tytułu o rękojmi w umowie, bowiem jest ona jej nieodłączną częścią.
Sprzedawca lokalu mieszkalnego ma względem nabywcy pewne prawa i obowiązki, a obszarem obowiązywania rękojmi są przede wszystkich sytuacje, w których:

 • nabywcy wydany został lokal mieszkalny w stanie niekompletnym (m.in. inna niż wynikająca z umowy powierzchnia mieszkania, brak przynależnego pomieszczenia),
 • zapisy umowne i zapewnienia dewelopera nie pokrywają się ze stanem faktycznym i właściwościami lokalu mieszkalnego (np. brak niektórych instalacji, okna wychodzące na niewłaściwą stronę – a co za tym idzie, inny widok lub nasłonecznienie),
 • sprzedany lokal mieszkalny posiada wadę lub wady zmniejszające jego wartość i użyteczność (np. nierówne podłogi, źle wykonana stolarka okienna).

Okres ochrony pomieszczeń oddanych na użytek własny wynosi pięć lat, a liczony jest od dnia odbioru mieszkania. Wykrycie wad powinno wiązać się ze sporządzaniem ich spisu przez kupującego oraz nawiązaniem korespondencji z deweloperem w celu omówienia szczegółów ich usunięcia. Jeśli zaniedbania, błędy lub inne przyczyny faktycznie leżą po stronie sprzedającego, wówczas na życzenie klienta dojść może do:

 • odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy za lokal (w skrajnych przypadkach),
 • obniżenie ceny mieszkania adekwatne do ustalonego spadku wartości związanego z jego wadami,
 • naprawienia lub usunięcia wad przez dewelopera (na jego koszt).

Bardzo ważne jest, aby pamiętać o tym, iż przedmiot i zakres żądań względem dewelopera musi mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości i być współmierny do wagi wady. Rękojmia nie może być wykorzystywana przez kupującego w sytuacjach, w których deweloper zadbał o to, aby zakup lokalu był w pełni świadomy – oznacza to, iż ochronie nie podlegają wady, o których istnieniu sprzedający informował. Podobnie rzecz wygląda w przypadkach, w których ustalona ostatecznie cena mieszkania uwzględniała już jego niedoskonałości i została stosownie obniżona – wówczas dochodzenie praw do rękojmi także jest bezzasadne.

Przeczytaj także

  Jeżeli preferujesz tradycyjną metodę kontaktu skorzystaj z poniższego formularza.

   Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

   Anna Muszyńska
   Specjalista ds. sprzedaży

   662 194 297

   Agata Walkowiak
   Specjalista ds. sprzedaży

   662 194 295